Inspirują nas potrzeby klientów

USŁUGI PROF-US

NAJWYŻSZY STANDARD USŁUG
Od 1994 roku realizujemy usługi w zakresie eksploatacyjno-technicznej obsługi obiektów komercyjnych i produkcyjnych na terenie całej Polski. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe sprzątanie, ochronę mienia, serwis techniczny, pielęgnację terenów zielonych oraz wspomaganie administrowania- jesteśmy w stanie spełnić każde wymaganie biznesowe Klienta.

Usługi wykonujemy w oparciu o wdrożone systemy zarządzania ISO oraz unikalne know-how, dzięki któremu zapewniamy naszym Klientom przewagę nad konkurencją, nowoczesny wizerunek oraz pakiet konkretnych korzyści biznesowych.

W skład PROF-US wchodzą poniższe firmy:

PUH PROF-US

ul. Kościuszki 86
30-114 Kraków

KRS 0000121618
NIP 675 000 29 86
REGON 000413759
BDO 000081485

PROF-US Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 86
30-114 Kraków

KRS 0000141383
NIP 677 22 03 261
REGON 356580295
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 200 000,00 PLN
BDO 000081508

Unikalne Know-how

DOŚWIADCZENIE i ROZWÓJ

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować systemowe rozwiązania, które gwarantują naszym Klientom prestiżowy wizerunek, optymalizację kosztów oraz modernizację procedur i działań administracyjnych.

Naszym największym kapitałem jest kadra wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach.

Aby zapewnić naszym Klientom stuprocentową satysfakcję współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi i sprawdzonymi Podwykonawcami oraz systematycznie inwestujemy w nowoczesne zaplecze technologiczne.

Usługi świadczymy zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym poprzez tworzenie miejsc pracy i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

​Oferujemy odpisy na ​​​PFRON

Sprawdź, co nas wyróżnia

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP PROF-US

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług o najwyższej jakości, zaspokajających wymagania i oczekiwania Klientów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne oraz spełniając obowiązujące nas wymagania prawne i inne, specyficzne ze względu na wykonywaną działalność

KOMPLEKSOWOŚĆ I SIECIOWOŚĆ OBSŁUGI

Zapewniamy usługę zintegrowaną zabezpieczającą kompleksowe potrzeby Klienta oraz minimalizującą koszty w zakresie obsługi administracyjno-technicznej obiektu.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Nasza firma jako organizacja odpowiedzialna społecznie, w trosce o środowisko naturalne, wprowadziła system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. W ramach kompleksowego działania tego systemu, zobligowani jesteśmy m.in. do ograniczenia i segregacji odpadów powstających w wyniku działania naszego przedsiębiorstwa.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Proponowane usługi realizujemy przy użyciu najlepszego dostępnego sprzętu/maszyn/urządzeń. Nasi pracownicy cyklicznie przechodzą szkolenia dotyczące nowych technologii wykorzystywanych podczas realizacji usług, jakie wykonują.

LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Z dumą i prawdziwą satysfakcją prezentujemy galerię nagród i wyróżnień, dzięki którym wiemy, że nasza praca przynosi wymierne efekty i korzyści biznesowe naszych Klientów.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKIEM I BHP – ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15 ORAZ OHSAS 18OO1:2OO7

System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane w PUH PROF-US procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, identyfikację wymagań prawnych i potrzeb klientów oraz realizacja przyjętej Polityki Jakości.

PONAD 11OO PRACOWNIKÓW O WYSOKICH, POTWIERDZONYCH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH

Nasi pracownicy posiadają wysokie, udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji usług. Ponadto kadrę menadżerską oraz bezpośrednio sprawującą nadzór nad realizacją usług niemal w 100% stanowią absolwenci renomowanych wyższych uczelni technicznych, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w branży.

ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU

Naszym działaniom towarzyszy troska o to, aby każdy Klient korzystający z naszych usług miał możliwość szerokiego wyboru zakresu prac oraz dostosowywania ich do swoich potrzeb. W porozumieniu z nim opracowujemy zakres i sposób organizacji zlecenia. Zaletą takiego rozwiązania jest bezkolizyjne wykonywanie usług sprzątania, ochrony, serwisu technicznego, czy innych usług oraz komfort pracy użytkowników obiektu.

BEZPIECZEŃSTWO

Stabilność naszej firmy, wieloletnie doświadczenie oraz posiadany aktualny pakiet polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zabezpiecza naszych Klientów przez skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

ZASIĘG WYKONYWANYCH USŁUG: