SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKIEM I BHP – ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15 ORAZ OHSAS 18OO1:2OO7

System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane w PUH PROF-US procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, identyfikację wymagań prawnych i potrzeb klientów oraz realizacja przyjętej Polityki Jakości.

Nasze doświadczenia z systemami zarządzania sięgają roku 2000, ale dopiero w 2004 w pełni wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy funkcjonujący w PUH PROF-US system zarządzania jakością. Następnie wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także mając na uwadze dobro pracowników oraz środowiska, udoskonaliliśmy obowiązujący w naszej firmie system zarządzania o spełnianie wymagań norm ISO 14001 i OHSAS 18001.

Od 2006 roku nieprzerwalnie działamy w zgodzie z wymaganimi norm zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Funkcjonujący wewnątrz firmy System Zarządzania jest stale utrzymywany i rozwijany zgodnie wytycznymi, a także zmieniającymi się wymaganiami właściwych norm.

Zarządzanie naszymi certyfikatami, jak również cykliczne audity nadzoru i re certyfikujące, powierzyliśmy specjalistom z British Standards Institution Management Systems. Auditorzy BSI swoją wiedzą i doświadczeniem, jednej z pierwszych i zarazem największych firm certyfikujących na świecie sprawdzają skuteczność oraz efektywność funkcjonowania naszych systemów zarządzania, a swoim certyfikatem gwarantują naszym Kientom wysoką jakość otrzymywanych od PUH PROF-US usług. Co więcej, usług świadczonych w sposób bezpieczny dla Klienta, dla Pracowników, a także otaczającego nas wszystkich Środowiska.