RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Kariera w firmie Prof-us

KARIERA NA MIARĘ TWOICH ASPIRACJI

Wyróżnia nas stabilna sytuacja finansowa, silna pozycja na rynku oraz najwyższe standardy biznesowe. Doskonale wiemy, że naszym największym kapitałem są właśnie Pracownicy, w związku z tym inwestujemy w szkolenia zawodowe, premiujemy za zaangażowanie w nasz wspólny sukces oraz zapewniamy bogaty pakiet socjalny.


ZALEŻY NAM NA TWOIM ZAANGAŻOWANIU

Cenimy umiejętności, doświadczenie, wiedzę i kompetencje, kreatywność, determinację w dążeniu do konkretnych celów oraz przede wszystkim zaangażowanie i aktywny udział w rozwoju biznesowym firmy.
Jeśli zależy Ci na stabilnej pracy z możliwością rozwoju zawodowego i chcesz przyłączyć się do zespołu Prof-us serdecznie zapraszamy Cię do współpracy.

Aktualne oferty pracy:

  • Pracownik Serwisu Sprzątającego
    Poszukujemy pracowników Serwisu Sprzątającego (powierzchnie biurowe) na terenie Krakowa.
  • Pracownik ochrony
    ​Poszukujemy pracowników ochrony w Krakowie i okolicach.
  • Praca dla os. niepełnosprawnych
    Jako Zakład Pracy Chronionej oferujemy również pracę w warunkach chronionych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny
*Pola z gwiazdką są obowiązkowe
1. Administratorem danych osobowych jest PROF-US z siedzibą w Krakowie. 2.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i zgodnie z treścią RODO i obowiązujących przepisów w celach określonych w powyższej zgodzie; prawnie uzasadnionym interesem Administratora do przetwarzania danych w szczególności w celu zaoferowania stosownej formy zatrudnienia lub współpracy, a także realizowania obowiązków ustawowych jako pracodawcy lub płatnika podatków lub składek oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zawartych umów w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla klientów przy udziale osoby udzielającej zgody; 4. inspektorem ochrony danych w PROF-US z siedzibą w Krakowie, jest Pan Rafał Kuźnicki adres e-mail iod@prof-us.com.pl; 5. odbiorcami danych osobowych może być personel Administratora jak również jego Partnerzy Biznesowi; 6. dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, zaś w przypadku braku takich przepisów przez okres niezbędny do realizacji celów lub odpowiednio 10 lat (okres przedawnienia roszczeń) po zakończeniu umowy lub dniu udzielenia zgody; 7. dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu najlepiej dopasowanych ofert zatrudnienia lub świadczeń, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane; 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do części danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia rekrutacji, a także do zawarcia i wykonania przyszłej umowy z Panem/Panią, zaś podanie niektórych danych jak np. imię, nazwisko, adres i PESEL jest wymogiem ustawowym dla realizacji obowiązków przez Administratora jako np. płatnika podatków i składek. Niepodanie danych przez Pana/Panią może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych; 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa; 10. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się Dziale Marketingu Administratora