POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP PROF-US

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług o najwyższej jakości, zaspokajających wymagania i oczekiwania Klientów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne oraz spełniając obowiązujące nas wymagania prawne i inne, specyficzne ze względu na wykonywaną działalność.

Ciągle doskonalimy zintegrowany system zarządzania poprzez:

  • podnoszenie jakości wykonywanych usług
  • prowadzenie działań proekologicznych
  • minimalizację ryzyka zawodowego.

Usługi realizujemy, spełniając obowiązujące nas wymagania prawne.

Nasze główne zasady to:

  • oczekiwania i satysfakcja Klienta wyznaczają kierunek naszego rozwoju,
  • wszyscy pracownicy tworzą wizerunek przedsiębiorstwa,
  • pracownik to wewnętrzny Klient przedsiębiorstwa, jego osiągnięcia są naszymi sukcesami,
  • stałe identyfikowanie aspektów środowiskowych i zagrożeń na stanowiskach pracy wraz z podejmowaniem działań zmniejszających ich negatywne skutki,
  • doskonalenie gospodarki odpadami i ściekami,
  • zabezpieczanie pracowników w indywidualne środki ochrony,
  • systematyczne szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług oraz ich wpływu na środowisko.

Do realizacji powyższych celów angażujemy wszystkich pracowników, zapewniając im niezbędne środki.
Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP jest znana naszym pracownikom i podmiotom pracującym w naszym imieniu, okresowo aktualizowana i publicznie dostępna.