DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Proponowane usługi realizujemy przy użyciu najlepszego dostępnego sprzętu/maszyn/urządzeń. Nasi pracownicy cyklicznie przechodzą szkolenia dotyczące nowych technologii wykorzystywanych podczas realizacji usług.

Pracownicy ochrony zaznajamiają się ze sprzętem służącym do monitoringu oraz ochrony osobistej, pracownicy serwisu sprzątającego – przede wszystkim z technologią sprzątania wykorzystywaną do sprzątania chemią oraz maszynami/ urządzeniami.