Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

W celu zapoznania się z zasadami uczestnictwa zachęcamy odwiedzenia strony www.mojeppk.pl lub kliknięcia w znajdującą się obok grafikę.

INFORMACJA- AUTOZAPIS DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2022 r. poz. 1079) deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK dla osób w wieku 18-55 wygasa 28.02.2023 r.

Od 1 marca 2023 roku pracodawca automatycznie dokonuje potrąceń składek na PPK z wynagrodzeń.

W sytuacji, gdy pracownik, będący we wskazanym wyżej przedziale wiekowym, nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (od 01.03.2023 r.)

Pracownik, który złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co cztery lata tzw. autozapis będzie ponawiany. Następny termin autozapisu/wznowienia wpłat do PPK wypadnie w 2027 roku, a kolejny w 2031 roku itd.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK

Poniżej zamieszczono do pobrania formularze wniosków, które można składać w dziale kadr lub bezpośrednio u przełożonych. Formularze można pobrać klikając na właściwą nazwę.

Jednocześnie informujemy, że na operatora w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych w naszym przedsiębiorstwie wybrano firmę Allianz Polska.

Dodatkowe informacje znajdą państwo klikając w poniższy link:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/ppk/ppk-pracownik.html