DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Nasza firma jako organizacja odpowiedzialna społecznie w trosce o środowisko naturalne wprowadziła system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. W ramach kompleksowego działania tego systemu zobligowani jesteśmy m.in. do ograniczenia i segregacji odpadów powstających w wyniku działania naszego przedsiębiorstwa.

U naszych Klientów podczas świadczenia usług serwisu sprzątającego, ochrony mienia oraz pozostałych dużą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. W tym celu wykorzystujemy środki renomowanych firm, które spełniają wszystkie wymagane prawem przepisy oraz ulegają biodegradacji. Ponadto wytworzonymi podczas sprzątania odpadami zarządzamy, segregując je i oddając uprawnionym, wyspecjalizowanym firmom w celu ich recyclingu, odzysku oraz końcowemu przetworzeniu.