Ochrona mienia

Proponujemy naszym Klientom bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości, oraz montaż zabezpieczeń technicznych. Usługi ochrony mienia i firm oferujemy na terenie całej Polski (m. in. Kraków, Warszawa,Wrocław, Katowice).

Usługę realizujemy na podstawie Koncesji nr L – 0657/00 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2000. Działalność naszą opieramy na skrupulatnie przygotowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Policji, zawierającej wszystkie wymagania i ustalenia ze zleceniodawcą, oraz przy współpracy z profesjonalnie wyszkoloną kadrą, posiadającą wszystkie wymagane kwalifikacje, badania i zaświadczenia.

Nasi pracownicy, aby skutecznie przejść proces rekrutacji zobowiązani są przedstawić nam aktualne zaświadczenie o niekaralności, udokumentować dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oraz przejść badania psychologiczne. Po pozytywnym rozpatrzeniu ich kandydatury oddelegowywani zostają do odbycia cyklu szkoleń z zakresu BHP, obowiązujących procedur, obowiązków i uprawnień pracowników ochrony, oraz systemu zarządzania jakością. Ich wysokie kwalifikacje i doświadczenie, okazują się nieocenione dla naszych klientów, ale także i dla naszej firmy. Przyczyniły się bowiem do licznych nagród i wyróżnień, są to m.in. :

– „Bezpieczny Kraków”,
– „Małopolska nagroda jakości”,
– „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej”,
– Rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”,
– Medal Europejski za Ochronę Mienia,
– Tytuł „Solidna Firma”,
– Przedsiębiorstwo „Fair Play”,
– Pomoc przy organizacji imprez masowych takich jak pielgrzymka Papieża do Polski, biegi maratońskiew Krakowie,
– liczne referencje potwierdzające jakość świadczonych usług.

Naszym klientom oferujemy w zakresie podstawowym:

1. Ochrona fizyczna obiektów:

– budynki biurowe, zakłady produkcyjne, hotele
– place budów , bazy sprzętu itp.

2. Zabezpieczenie techniczne:
– projektowanie i montaż systemów alarmowych
– projektowanie i montaż systemów monitorowania
obiektów
– instalacja systemu rejestracji czasu pracy

Usługi dodatkowe:
– zabezpieczanie imprez plenerowych (festyny, pokazy terenowe, itp.)
– zapewnienie transportu dla VIP’a
– instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
– instalacja elektronicznego systemu kontroli czasu pracy pracowników