Dodał: skurowski

Audyt nadzoru

W ostatnich dniach pozytywnie zakończyliśmy procesy auditu recertyfikujacego na zgodność z normami ISO 9001:2015; ISO 14001:2015. Działania prowadziła niezależna jednostka certyfikująca BSI Group Polska Sp. z o.o.
Działania auditowe wykazały, że usługi prowadzone są w prawidłowy sposób, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów. Personel naszej firmy jest kompetentny i świadomy swojej roli tak w organizacji jak i procesie dostarczania oferowanych przez nas usług.

Dziękujemy Klientom za możliwość ciągłego doskonalenia oraz pracownikom za codzienne zaangażowanie, które pozwala osiągać odpowiednią jakość, bez szkody dla naszego środowiska i przy spełnieniu wymagań BHP.

Powiązane aktualności